Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zmiany w roamingu UE od 15 maja 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że od 15 maja 2024 roku wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

  1. Obniżamy opłaty:
    1. naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB (8,45 zł za GB tj. 1024 MB),
    2. za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB (8,45 zł za GB tj. 1024 MB),
    3. za połączenie wychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,11 zł za minutę połączenia
  2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
  3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie odszkodowania. Jego wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszone o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.