Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informujemy, iż wzory umów, regulaminy usług, regulaminy promocji oraz inne dokumenty związane z korzystaniem z usług sieci, w wersji papierowej dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.

  • Regulamin świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • Wzór umowy
  • Regulamin promocji
  • Cennik ogólny